M-X Producent akcesoriów dla gołębi

LOTY GOŁĘBI MŁODYCH 2020


Dodano 26 lipca 2020 o godz. 21:25

1. MISTRZOSTWA GOŁĘBI MŁODYCH: 3 MISTRZÓW ORAZ 15 PRZODOWNIKÓW

2. LISTY KONKURSOWE SPORZĄDZANE NA BAZIE 1:3

3. TRANSPORT: LOTY 1-3 JEDZIEMY SAMI. LOTY 4-6 TRANSPORT WSPÓLNY (REJON)

4. SERIA: PIERWSZE 15 GOŁĘBI WŁOŻONYCH NA LOT TO GOŁĘBIE SERYJNE

NADAL OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY!!!


KOMUNIKAT


Dodano 6 maja 2020 o godz. 22:56

W związku z pojawieniem się Komunikatu na stronie PZHGP informuję, że wkładanie gołębi na loty może odbywać się wyłącznie z zachowaniem obowiązującego regulaminu Lotowo-Zegarowego oraz poniższych zasad:

1. Stanowiska przyjmowania gołębi muszą być zlokalizowane na zewnątrz budynku na otwartej przestrzeni;

2.  Punkt wkładań musi być wyposażony w płyn dezynfekujący i rękawiczki jednorazowe;

3. Na każdym punkcie mogą działać dwie komisje dwuosobowe oddalone od siebie w odległości nie mniej niż 4 metry;

4. Członkami komisji muszą być osoby w pełni zabezpieczone maseczkami i w rękawiczkach, zachowujące bezpieczną odległość 2 metrów między sobą,

5. Hodowcy oddający gołębie na lot będą umawiani na wyznaczoną godzinę po jednym do każdej z dwóch działających komisji z zachowaniem bezpiecznej odległości 4 metrów od członków komisji, będą również wyposażeni w maseczki i rękawiczki jednorazowe;

6. W obrębie punktu wkładań może przebywać każdorazowo nie więcej niż 6 osób, a każda osoba wchodząc i opuszczając punkt wkładań zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, noszenia maseczki oraz rękawiczek jednorazowych.

UCHWAŁA ZG PZHGP

 

Ostatnio dodane listy konkursoweZEVEN


25 lipca 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-07-27 19:08

BURG


19 lipca 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-07-19 21:17

CYBINKA 4


12 lipca 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-07-14 10:11

BÜNDE 2


12 lipca 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-07-14 10:11